Woelvork

De woelvork is speciaal ontworpen om grond te breken en los te maken zonder hem om te keren. Op die manier blijft de bovenste vruchtbare laag bovenaan terwijl de grond gelucht wordt.

De voordelen:
Beter voor je rug: je kunt met weinig moeite en met een rechte rug je grond losmaken.
Beter voor je grond: je keert niks om, maar je maakt de grond los.


Hoe werk je met een woelriek?
Stap 1: Zet je woelriek loodrecht, en ga op de dwarsbalk staan: door je gewicht dringen de tanden diep in de grond.
Stap 2: Zet een pas achteruit, en trek met je hele gewicht aan de armen tot die in een hoek van 60 tot 45 graden staat (niet lager).
Stap 3: De tanden lichten nu de grond op - meer niet (extra schudden met die woelriek mag, maar hoeft niet).
Stap 4: Zet een pas achteruit, trek de woelriek ook een pas achteruit en herhaal vanaf stap 1.

Meer is het niet - je kunt op die manier 1 are per uur losmaken. 

85,00 €